Szanowny Internauto,

Zagadnienia na tej stronie dotyczą problematyki tworzenia i kontroli zespołów w projektach badawczych. Współczesne projekty badawcze opierają się o złożone wielodyscyplinarne, wielokulturowe i wielonarodowe zespoły działające w systemie rozproszonym. Zaplanowanie zespołów, dobór członków zespołów i późniejsza ich kontrola, to wieloaspektowy permanentny proces decyzyjny w warunkach niepewności.

Na tej stronie został zamieszony system internetowy TeamCreator, umożliwiający zdiagnozowanie zespołów projektów badawczych. Ten system, między innymi korzysta z narzędzi, które na co dzień stosują doradcy zawodowi. Jest to więc jedyna możliwość, by otrzymać ważne informacje, nie płacąc za kosztowne badania i analizy.

Rozwiązanie szeregu testów, dostępnych w systemie TeamCreator, dostarczy cennych informacji odnośnie funkcjonowania zespołu, wskaże mocne i słabe strony zespołu, dostarczy wskazówek do poprawy efektywności zespołu. Ponadto, każdy z uczestników badania otrzyma swój „portret” podkreślający atuty oraz wskazujący drogę do doskonalenia siebie.

Strona ta powstała w ramach projektu KBN pt. „Komputerowo wspomagane planowanie i kontrola zespołów w projektach badawczych” (Nr N115 020 31/0713) realizowanego w latach 2006-2009. Kierownik projektu to dr hab. Wojciech Olejniczak, profesor Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Zapraszamy kierowników zespołów projektów badawczych i ich członków do udziału w BEZPŁATNYM badaniu zespołu.

Najpierw kierownik zespołu rejestruje swój zespół (ok. 15 min), a później każdy z członków zespołu udzielenia odpowiedzi na bardzo proste pytania zadawane przez system (ok. 60 min).

Badanie można wykonać w każdym czasie i miejscu, w którym znajduje się komputer mający dostęp do Internetu. System pozwala przejść cały proces bez konieczności kontaktowania się z administratorem systemu, a wyniki są dostępne od razu po wypełnieniu do końca formularzy badania.

ZYSKI dla kierownika i zespołu:

  • otrzyma raport na temat kondycji zespołu,
  • pozna osobowość swojego zespołu,
  • otrzyma wskazówki pomocne w podwyższeniu efektywności zespołu.
(wyniki kondycji zespołu dostępne po wykonaniu badania przez wszystkich członków zespołu)

ZYSKI dla członka zespołu:

  • otrzyma swój typ osobowości,
  • otrzyma wskazówki do doskonalenia samego siebie,
  • pozna typ środowiska najbardziej korzystnego dla Ciebie,
  • pozna swoje atuty w zespole.
(wyniki dla pojedynczej osoby dostępne natychmiast po wykonaniu badania)

POUFNOŚĆ

Zapewniamy poufność badania. Wszystkie dane, które mogą służyć identyfikacji są kodowane. Dane przechowywane w bazie danych opatrzone zostają jedynie numerem uczestnika badań oraz numerem projektu badań. Zbierane dane posłużą tylko i wyłącznie dla uczestników badania, nie będą ujawniane osobom trzecim.


Przejście do systemu TeamCreator

Przejście do materiałów dodatkowych

Przejście do książki "Zespół-Kultura-Człowiek"